Privacy Policy

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://grandhotelgarowe.com.

MACAMIISHA SHARAFTA LEH

(Our esteemed customer )

❖ Shuruudaha Hotelka :

➢ Kiraystuhu waa in uu wata aqoonsi marka uu dagayo hotelka.
➢ Kiraystuhu waa inuu buxiyaa foomka yaala receptionka.
➢ Lacagta dagista Hotelka waa hormaris.
➢ Dhamman noocyada hubku waa ka mamnuuc Hotelka.
➢ Waqtigu wuxuu ku egyahay 12:00am xilligaas ka dib waa maali kale.
➢ Wixii alaab qaaliya kiraystuhu waa in uu dhigtaa Receptionka.
➢ Wixi alaab qaaliya oo qolka dhexdiisa ku luma Hotelku masuul kama aha.
➢ Laba qof aan is qabin hal qol ma wada seexan karaan.
➢ Dhamman noocyada daraagisku waa ka mamnuuc hotelka.

❖ HOTEL CONDITION

✓ The guest must be have an identity to show his/her personality.
✓ The customer fills a guest form in the reception.
✓ Many is paid in advance.
✓ All kinds of arm are not allowed in the Hotel.
✓ All kinds of alcohol are not allowed inside the Hotel.
✓ The time ends at12:00am, after that another day will start.
✓ Any valuable things are kept in the reception.
✓ Any lost valuable items inside the room the hotel are not responsible
for it.
✓ Unmarried couple cannot stay to gather in one room.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.